Prekršajno pravo

Advokatska kancelarija Dešević sa sedištem u Beogradu, je naročito specijalizovana za prekršajno pravo.

Prekršajno pravo je grana prava koja reguliše uslove prekršajne odgovornosti građana i pravnih lica, prekršajni postupak pred prekršajnim sudom i prekršajne sankcije koje se izriču učiniocima.

Sankcije iz prekršaja često mogu biti prilično oštre. U nekim slučajevima oštrije prema okrivljenom nego i krivične sankcije. Tako recimo, za isti prestup, u prekršajnom postupku je obavezna mera oduzimanja vozačke dozvole, dok u krivičnom postupku za istu stvar takve mere nema.

Advokat za prekršaje može delovati tako što će sa strankom otići na ročište za saslušanje, poslati pismenu odbranu, a posle donošenja presude, uložiti žalbu ili drugi pravni lek, te pratiti da sud ne učini neku procesnu grešku ili nepravilnost.

Prekršajni postupak često u sebi sadrži formalne nedostatke, koje okrivljeni često nije u stanju da uoči, te treba svakako pitati advokata za prekršaje za mišljenje.

U kojoj god fazi da je prekršajni postupak u kome figurirate kao stranka, obratite nam se za pomoć, te ćemo oceniti da li i kako možemo da vam pomognemo.

Konsultacije vezane za prekršaje i prekršajno pravo se ne naplaćuju osim u izrazito komplikovanim predmetima.

Advokat u prekršajnom postupku

Ako je protiv vas pokrenut prekršajni postupak po prekršajnoj prijavi policije, ili bilo kog drugog organa, nikako vam ne preporučujemo da idete na saslušanje bez branioca.

Praksa da imate advokata u prekršajnom postupku se pokazala izrazito efektnom.

Potrebno je da nam mejlom dostavite kopiju ili fotografiju sudskog poziva za prekršajni sud ili listing prekršaja koji izdaje prijemno odeljenje Prekršajnog suda i mi ćemo vas uputiti u vaša procesna prava i obaveze.

Naša kancelarija vrši praksu odbrane u postupku po bilo kom prekršaju predviđenom prekršajnim zakonodavstvom.

Ako vam je stigla osuđujuća presuda prekršajnog suda, jer ste prethodno bili na saslušanju, rok za žalbu je kratak, iznosi samo 8 dana. Brzo reagujte i odmah nam pošaljite skeniranu presudu, da bi mogli uložiti žalbu.