Advokat za sabraćajno pravo

Naši advokati su posebno specijalizovani za saobraćajno pravo. Saobraćajno pravo je kompleksna grana prava koja reguliše optimalno odvijanje saobraćaja.

U okviru široke oblasti saobraćajnog prava, mi se bavimo trima segmentima:

  1. Prekršajima iz oblasti saobraćaja
  2. Pitanjem naknade štete iz oblasti saobraćaja
  3. Krivičnim delima iz oblasti saobraćaja

Prekršaji iz oblasti saobraćaja

Najčešća situacija je da u saobraćaju vozač ili vlasnik vozila prekršajno odgovara. U našem pravnom sistemu postoji niz saobaćajnih prekršaja za koje možete odgovarati: preticanje preko pune linije, vožnja zaustavnom trakom, vožnja bez potrebnih dokumenata, prekoračenje brzine, učešće u udesu, vožnja u alkoholisanom stanju,… itd.

Za saobraćajne prekršaje izriče se: novčana kazna, oduzimanje vozačke dozvole, kazneni poeni, a izuzetno se može izreći i kazna zatvora.

Ako vas ili nekog od vaših traži prekršajni sud, obratite nam se za savet, probaćemo da pomognemo.

Naknada štete iz oblasti saobraćaja

Saobraćajne nezgode dovode do štete pa se automatski javlja pitanje njene naknade. Šteta se može potraživati od odgovornog lica, najčešće se potražuje od osiguranja, a neretko i od garantnog fonda, ako vozilo štetnika nije bilo osigurano.

Krivična dela iz oblasti saobraćaja

Ukoliko u saobraćajnoj nezgodi ima povređenih, ili materijalna šteta prevazilazi zakonski limit, prekršaj prerasta u krivično delo koje se goni po inicijativi javnog tužioca, a o čemu odluku donosi krivični sud.