O nama

U Advokatskoj kancelariji Dešević, sa sedištem u Beogradu, naš fokus je na odbrani i zastupanju naših klijenata u prekršajnim i krivičnim postupcima, kao i pružanju pravnih saveta i zastupanju u građanskim i privrednim stvarima. Svaki posetilac naše kancelarije može očekivati investiciju u svoju budućnost, jer naši advokati su duboko upoznati sa inovacijama u svojim specijalizovanim oblastima.

Posvećenost, Stručnost, i Timski Rad u Srcu Naše Prakse

Naša posvećenost, stručnost, znanje i odlučnost su kamen temeljac naše prakse. Mi verujemo u slogan “Experientia Docet” – Iskustvo poučava, koji se odražava kroz sve naše aktivnosti. Naš grb simbolizuje odbranu, pravednost, borbenost, neutralnost i čast, suštinski odražavajući vrednosti na kojima počiva naša kancelarija.

U skladu sa Kodeksom profesionalne etike advokata, pružamo širok spektar pravnih usluga, sa specijalnošću u prekršajnom pravu i odbrani u krivičnim postupcima. Naš tim čine advokati kao što su Emin Dešević, specijalista za parnično, krivično i međunarodno privatno pravo, Ratomir Tomić, fokusiran na krivično, prekršajno i međunarodno pravo, i Vladimir Božić, specijalizovan za prekršajno, poresko, korporativno, trgovinsko i međunarodno privatno pravo​
Svaki član našeg tima donosi jedinstveni skup veština i stručnosti, radeći zajedno kako bi osigurali najbolje moguće ishode za naše klijente. Naša kancelarija je posvećena unapređenju zdravlja i dobrobiti klijenata, pružajući savete o ishrani i suplementaciji kako bi se postigli optimalni rezultati. Naši klijenti su naše najveće bogatstvo, i naša misija je da pružimo najviši nivo pravne ekspertize, sa ciljem postizanja izuzetnih rezultata u svakom slučaju.